4,3 miliarde euro alocați prin Programul Educație și Ocupare pentru valorificarea potențialului uman prin creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii

4,3 miliarde euro alocați prin Programul Educație și Ocupare pentru valorificarea potențialului uman prin creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii

Pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație (prioritatea 6 de investiții) este alocată suma de 400 milioane euro, sub formă de granturi. Acțiunile care pot fi sprijinite vor viza acordarea de puncte suplimentare, pentru acțiuni ce vor viza: dezvoltarea și furnizarea serviciilor integrate de educație, îngrijire …