4,3 miliarde euro alocați prin Programul Educație și Ocupare pentru valorificarea potențialului uman prin creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii
Finanțări

4,3 miliarde euro alocați prin Programul Educație și Ocupare pentru valorificarea potențialului uman prin creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii

Pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație (prioritatea 6 de investiții) este alocată suma de 400 milioane euro, sub formă de granturi. Acțiunile care pot fi sprijinite vor viza acordarea de puncte suplimentare, pentru acțiuni ce vor viza: dezvoltarea și furnizarea serviciilor integrate de educație, îngrijire și supraveghere în cadrul creșelor/grădinițelor; dezvoltarea unor competențe pentru personalul didactic și auxiliar; dezvoltarea sau extinderea serviciilor complementare, urmând a fi realizate prin:

  • Intervenții integrate care vor viza unitățile de învățământ de stat de nivel primar cu risc ridicat de PTS (Părăsirea Timpurie a Școlii) și abandon școlar în rândul grupurilor dezavantajate și grad ridicat de marginalizare;
  • Pachete personalizate de măsuri în vederea sprijinirii accesului și participării la educație;
  • Îmbunătățirea accesului și a participării la educație a copiilor cu dizabilități și/sau CES (Cerințe Educative Speciale), inclusiv la activități sportive și culturale adaptate, prin dezvoltarea unor resurse suport;
  • Organizarea unor oportunități variate de dezvoltare profesională pentru personalul didactic în vederea asigurării unui sistem de educație incluziv;
  • Dezvoltarea și extinderea Programului ADȘ (A Doua Șansă), pentru facilitarea finalizării învățământului obligatoriu de către persoanele care au părăsit timpuriu școala și încurajarea participării la ÎPV (Învățare pe tot Parcursul Vieții) prin extinderea/diversificarea oportunităților de formare;
  • Intervenții pentru creșterea accesului și a participării la învățământul terțiar, în special pentru grupurile subreprezentate;
  • Măsuri de sprijin pentru îmbunătățirea accesului și a participării la educație a copiilor provenind din comunități marginalizate.

Rezultatele așteptate prin realizarea acestor intervenții sunt:

  • 450 de unități de învățământ care și-au îmbunătățit situația prin diminuarea riscului de abandon școlar;
  • 17.239 persoane calificate;
  • 20.867 persoane ramase în sistemul de educație sau care si-au îmbunătățit nivelul de educație, din care 3.490 participanți de etnie romă.

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *